Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Seminarium o prawie do roślinnych posiłków w szkołach w Biurze RPO

Data:

19 czerwca 2024 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się seminarium „Roślinne Posiłki – Program Roślinna Szkoła” organizowane wspólnie z Green Rev Institute. Jego uczestnicy rozmawiali o wyzwaniach związanych z zapewnianiem prawa do roślinnych posiłków w szkołach.

Zastępca RPO Valeri Vachev otwierając seminarium podkreślił, że Rzecznik Praw Obywatelskich od lat występuje w sprawach związanych z zapewnieniem odpowiedniego żywienia w placówkach publicznych. Kilkukrotnie interweniował m.in. w sprawach dostępu do żywności zgodnej z przekonaniami i potrzebami zdrowotnymi w szpitalach, przedszkolach i zakładach karnych. Zwrócił też uwagę, że dostęp do diet zgodnych z potrzebami osób osadzonych jest także monitorowany w ramach Krajowego Mechanizmu Prewencji.

ZRPO przypomniał wystąpienie Rzecznika do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie problemu braku dostępu do zdrowych i gorących posiłków w szkołach oraz zróżnicowania kosztów tych posiłków, jakie muszą ponosić rodzice. Zwrócił też uwagę na tegoroczne wystąpienie skierowane do Ministra Zdrowia.

- W wystąpieniu wskazaliśmy na potrzebę odpowiedniego uregulowania wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia zbiorowego typu zamkniętego, a więc w szpitalach, szkołach, czy DPS-ach – tłumaczył V. Vachev. Rzecznik wyraził też nadzieję, że wnioski z seminarium pomogą Biuru RPO i innym instytucjom lepiej działać na rzecz zapewniania dostępu do zdrowych i zgodnych z przekonaniami posiłków w szkołach, podziękował uczestnikom za przyjęcie zaproszenia i życzył owocnych obrad.

Następnie głos zabrała przedstawicielka współorganizatora Morgan Janowicz Członkini Zarządu Green REV Institute, Koordynatorka ds. Partnerstwa oraz koalicji Future Food 4 Climate. W wystąpieniu przedstawiła postulaty prowadzonego przez te organizacje programu „Roślinna Szkoła” oraz podziękowała osobom, które przyjęły zaproszenie do udziału w wydarzeniu.

Uczestnicy seminarium dyskutowali w dwóch panelach. Część pierwsza poświęcona była potrzebom żywieniowym i zdrowotnym aspektom roślinnych posiłków. Dyskutowano m.in. o skali i specyfice problemu braku dostępu do odpowiednich posiłków w szkołach oraz zdrowotnych i środowiskowych skutkach wyboru poszczególnych rodzajów diet.

W drugim panelu uczestnicy skupili się na aspektach prawnych dostępu do roślinnej żywności. Rozmawiano o potrzebie rozwiązań systemowych dotyczących polityki żywnościowej, w tym wydania odpowiednich aktów prawnych i wytycznych dla szkół i organów ich prowadzących. Poruszono także temat tzw. zielonych zamówień publicznych. Dyskusję moderowała Adela Gąsiorowska, pełnomocniczka Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Współpracy z Partnerami Społecznymi.

W spotkaniu uczestniczyła wicemarszałek Senatu RP Magdalena Biejat, przedstawiciele i przedstawicielki Najwyższej Izby Kontroli, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, a także radne m.st. Warszawy i jej dzielnic, przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy oraz przedstawiciele i przedstawicielki środowiska naukowego i organizacji społecznych.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski