Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Biuro RPO interweniuje ws. przemocy w warszawskim DPS

Data:
  • W jednym z warszawskich domów pomocy społecznej ma dochodzić do przemocy wobec pensjonariuszy
  • Biuro RPO prosi o wyjaśnienia Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

9 czerwca 2024 r. media poinformowały o nieprawidłowościach w Domu Pomocy Społecznej „Budowlani”.  Z opublikowanego artykułu wynika, że wobec pensjonariuszy, którymi są osoby starsze, chore i z niepełnosprawnościami, stosowana jest przemoc w każdej możliwej formie. W DPS miało dochodzić zarówno do przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, jak i seksualnej.

Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO Piotr Mierzejewski zwrócił się do Dyrektor Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie o pilne poinformowanie Rzecznika o podjętych działaniach i dokonanych ustaleniach w sprawie.

V.7016.56.2024

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski