Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Biuro Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu

Data:

Pełnomocnikiem Terenowym Rzecznika Praw Obywatelskich (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego) jest Katarzyna Sobańska-Laskowska

Do zakresu działania Biura Pełnomocnika Terenowego należy:

  • rozpatrywanie spraw z zakresu właściwości jednostek i komórek organizacyjnych Biura, które wpływają z obszarów właściwości terytorialnej Pełnomocników Terenowych;
  • udzielanie wyjaśnień i wskazywanie przysługujących środków działania osobom zgłaszającym się osobiście lub telefonicznie;
  • informowanie o możliwościach wykorzystania kompetencji Rzecznika w indywidualnych sprawach;
  • informowanie interesantów o wystąpieniach generalnych Rzecznika oraz o podejmowanych przez Rzecznika inicjatywach społecznych;
  • przekazywanie interesantom wiedzy niezbędnej do samodzielnego rozpatrywania własnej sprawy, m.in. w formie wydruków przepisów, wzorów pism procesowych oraz poradników i publikacji Biura;
  • przekazywanie spraw należących do właściwości innych jednostek i komórek organizacyjnych Biura do tych jednostek i komórek w celu ich prowadzenia.

 

Katarzyna Sobańska-Laskowska

Ur. 14 marca 1980 r. we Wrocławiu. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu i złożyła egzamin sędziowski.

Od 2009 r. wpisana na listę radców prawnych.

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pracuje od 2007 r. Od 22 kwietnia 2015 r. pełni obowiązki Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu.

Załączniki:

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data:
Opis: Dochodzi Zarządzenie w sprawie BPT Wrocław 14.09.2004.pdf
Operator: Monika Okrasa
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP