Apel do Prezydenta RP w sprawie kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

Współprzewodniczący Instytutu Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatów Michael Kirby i Anne Ramberg przesłali prywatny list interwencyjny do prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich, która obecnie toczy się przed Trybunałem Konstytucyjnym.

International Bar Association - Międzynarodowe Stowarzyszenie Adwokatów, założone zostało w 1947 r. Jest wiodącą na świecie organizacją zrzeszającą międzynarodowych prawników i stowarzyszenia prawników. Zrzesza ponad 80 000 indywidualnych prawników oraz 190 stowarzyszeń adwokackich i stowarzyszeń prawniczych z ponad 160 krajów.

Zgodnie z utrwaloną praktyką i art. 3.6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar pozostaje na stanowisku do czasu powołania nowego rzecznika.

- IBAHRI jest głęboko zaniepokojona próbą obejścia normalnej procedury wyborczej Rzecznika Praw Obywatelskich. Instytucja taka jak Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, która chroni wolność i prawa człowieka, powinna być wybierana w sposób demokratyczny – czytamy w liście (przekazanym także RPO - do wiadomości).

Niezależność Rzecznika Praw Obywatelskich jest potwierdzona ustawą z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz zasadami dotyczącymi ochrony i promocji instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich (Zasady Weneckie).

Rzecznik Praw Obywatelskich powinien być wybierany przez parlament odpowiednią większością kwalifikowaną.

IBAHRI apeluje do Prezydenta RP o zajęcie zdecydowanego stanowiska wskazującego na znaczenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz jego niezależnego i kompetentnego kierownictwa, a także demokratycznego i przejrzystego procesu wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym uczestniczą odpowiednie organy ustawodawcze.

Załączniki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji: 2020-11-13 10:47:57
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-04-20 15:45:17
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk