Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Anna Błaszczak ambasadorką Konwencji ONZ

Data:

Anna Błaszczak, dyrektorka Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze RPO została uhonorowana tytułem Ambasadora Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Wyróżnienie jest przyznawane za szczególnie aktywne i skuteczne upowszechnianie postanowień tego dokumentu.

Anna Błaszczak była zaangażowana m.in. w stworzenie Sprawozdania Rzecznika Praw Obywatelskich z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Wspierała również przygotowanie tzw. Raportu Alternatywnego.

Dyplom wręczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz wzrostu samodzielności i niezależności osób z niepełnosprawnościami.

Projekt Ambasador Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji.
 

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP