Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. MZ: ambulatoryjna opieka psychiatryczna i psychoterapeutyczna - możliwa w ramach pracy zdalnej

Data:
  • W związku z epidemią koronawirusa RPO prosił o pilną nowelizację rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
  • Chodziło o to, że świadczenia ambulatoryjne mogą być realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, przy jednoczesnym założeniu dostępności personelu wymaganego do ich realizacji w miejscu udzielania świadczeń
  • Według Ministerstwa Zdrowia nowelizacja rozporządzenia nie jest potrzebna, bo personel może realizować świadczenia za pomocą systemów teleinformatycznych pracując zdalnie.

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną w Polsce, Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że wdrożyło szereg zaleceń i rozwiązań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zarówno u pacjentów dotkniętych zaburzeniami psychicznymi jak i personelu medycznego.

Ministerstwo popiera komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczący możliwości realizowania i rozliczania świadczeń za pomocą systemów teleinformatycznych oraz zawierający informacje o zarekomendowaniu przerwy w udzielaniu świadczeń grupowych w oddziałach dziennych. Jest to uzasadniona praktyka w sytuacji dążenia do ograniczania kontaktów między obywatelami.

- Odnosząc się natomiast do stwierdzenia zawartego w § 3a w nowelizacji rozporządzenia koszykowego z dnia 16 marca 2020 r. -„..pod warunkiem zapewnienia dostępności personelu wymaganego do ich realizacji w miejscu udzielania świadczeń", Ministerstwo Zdrowia pragnie wyraźnie podkreślić, że definicja miejsca udzielania świadczeń jest zrozumiała, jednakże w związku z ogłoszonym stanem epidemii świadczenie pracy przez (pracowników) personel na rzecz (pracodawcy) i jednocześnie świadczeniodawcy realizującego świadczenie bardzo często odbywa się w warunkach pracy zdalnej czyli pracownika de facto nie ma w miejscu wykonywania pracy. W związku z tym personel wymagany do realizacji świadczenia w załączniku 6 i 7 - świadczenia ambulatoryjne może za pomocą systemów teleinformatycznych realizować świadczenie za pomocą pracy zdalnej – czytamy w odpowiedzi przesłanej RPO przez Józefę Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

V.7016.26.2020

Załączniki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski