Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Rzecznik: wsparcie w ramach opieki psychiatrycznej i psychoterapeutycznej – online z domu

Data:
  • W czasie pandemii oddziały dzienne opieki psychiatrycznej i psychoterapeutycznej muszą pozostawać puste, ale ich pacjenci powinni mieć prawo do wsparcia online
  • Powinien go udzielać terapeuta także z domu, a nie tylko z miejsca pracy  
  • Niemożność kontynuowania terapii jest wyjątkowo dotkliwa dla dzieci i młodzieży
  • RPO poprosił Ministra Zdrowia o odpowiednią zmianę przepisów w trybie pilnym

Narodowy Fundusz Zdrowia 17 marca 2020 r. zarekomendował przerwę w udzielaniu świadczeń grupowych w oddziałach dziennych, w tym wobec dzieci i młodzieży. W efekcie pozbawiono pacjentów oddziałów dziennych możliwości uczestniczenia i kontynuowania terapii, co wyjątkowo dotkliwe jest właśnie dla najmłodszych.

Oddziały dzienne powinny zostać puste, ale ich pacjenci nie mogą zostać pozbawieni opieki psychiatrycznej i psychoterapeutycznej, szczególnie w tak trudnym okresie, jak obecnie. Można przecież wykonywać terapię w formie teleinformatycznej z miejsca zamieszkania osoby udzielajacej pomocy - co poprawi też ochronę pracowników oddziałów dziennych.

Dziś rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 czerwca 2019 r. ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień stanowi, że tylko świadczenia ambulatoryjne mogą być realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, przy jednoczesnym założeniu dostępności personelu wymaganego do ich realizacji w miejscu udzielania świadczeń.

Pod rozwagę RPO poddaje zapis, który zobowiązuje świadczeniodawców do realizacji świadczeń w miejscu ich udzielania. Wydaje się on nieuzasadniony wobec wprowadzania kolejnych ograniczeń przemieszczania się.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19 Adam Bodnar zwraca się do ministra Łuksza Szumowskiego o pilną nowelizację rozporządzenia oraz zapewnienie finansowania porad teleinformatycznych w oddziałach dziennych.

V.7016.26.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski