Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawach lokatorów i reprywatyzacyjnych

Data:

RPO pomaga pokrzywdzonym reprywatyzacją także w Warszawie.  Spraw reprywatyzacyjnych RPO ma kilkadziesiąt rocznie z całej Polski. RPO wie, że krzywdy przy reprywatyzacji jest tak dużo, że bez ustawy się nie pomoże.  Stąd jego wystąpienie – 7.10.2016 r, - do Pani Premier o taką ustawę. Rząd od roku przyznaje, że ustawa jest potrzebna i „prace trwają”. A stare przepisy nadal działają.

RPO wyjaśnia ludziom, jakie mają prawa, interweniuje,  przystępuje przed sadem do ibndywidualnych spraw, w których, jeśli się powiodą, będą miały znaczenie dla innych. Przystąpił do sprawy przeciw czyścicielowi kamienic w poznaniu (reprywatyzacja to nie tylko warszawa). 99-letnia kobieta sprawę wygrała.

  1. 18 października z wniosku RPO Trybunał Konstytucyjny oceni przepisy umożliwiające eksmisje ludzi na bruk (także osób starszych, rodzin z dziećmi, kobiet w ciąży – chodzi o mieszkania zwane „policyjnymi”) - sygn. K 27/15.
  2. Program „Mieszkanie+" umożliwia eksmisję na bruk osób w trudnej sytuacji. RPO pisze do rządu o zmianę przepisów, zanim stanie się nieszczęście.
  3. Nadal można w Polsce eksmitować do lokalu nie spełniającego minimalnych standardów do lokali niespełniających minimalnych standardów. RPO walczy z praktyką eksmisji do tzw. pomieszczeń tymczasowych.
  4. RPO interweniował w sprawie wdów i wdowców po najemcach mieszkań w warszawskich kamienicach objętych roszczeniami. W efekcie biuro lokalowe m.st. Warszawy zmieniło praktykę stosowania art. 691 k.c.
  5. RPO zajmuje się prawami właścicieli książeczek mieszkaniowych. Na początku roku RPO wystąpił do ministra infrastruktury w kwestii premii gwarancyjnych. 4.10.2017  RPO miał spotkanie ze stowarzyszeniem posiadaczy książeczek mieszkaniowych. Planuje dalsze działania.
  6. RPO zajmuje się sprawami  spółdzielców, którzy z powodu niejasności związanych z własnością gruntów (szczególnie w Warszawie) mają liczne kłopoty prawne.
  7. W Poznaniu uruchomiliśmy cały proces pomocy lokatorom reprywatyzowanych mieszkań, wobec których są roszczenia z powodu podniesionego czynszu

 

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2017-10-05 16:53:16
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-05-02 11:43:06
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk