RPO pyta o sprawę aborcji w szpitalu Świętej Rodziny w Warszawie

Data:
Tagi: aborcja

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi możliwości przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży wbrew przepisom ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie Rzecznik Praw Obywatelskich pismem z dnia 24 marca zwrócił się do Prezydenta m.st. Warszawy oraz Rzecznika Praw Pacjenta z prośbą o informacje na temat czynności podjętych w związku z zaistniałą sytuacją. W ocenie Rzecznika w sprawie tej mogło dojść do naruszenia konstytucyjnego prawa do życia, a także niektórych praw pacjenta, w tym prawa do natychmiastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia, a także prawa do poszanowania intymności i godności.

W odpowiedzi z dnia 11 kwietnia prezydent m.st. Warszawy poinformowała o wszczęciu kontroli w Szpitalu im. Św. Rodziny mającej na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Na podstawie poczynionych ustaleń podjęte mają być dalsze działania.

Ponadto rzecznik praw pacjenta poinformowała, że w związku z zaistniałą sytuacją zwróciła się do Dyrektora Szpitala z prośbą o odniesienie się do okoliczności powyższej sprawy, w szczególności o ustosunkowanie się do przekazywanej przez media informacji, a także do Ministra Zdrowia o udostępnienie wyników przeprowadzonego przez resort zdrowia postępowania. Jednocześnie RPP zwróciła się do Prokuratora Rejonowego z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów o przekazanie informacji o ustaleniach poczynionych w ramach postępowania przygotowawczego.

Rzecznik nadal monitoruje tę sprawę pod kątem ochrony praw obywatelskich i oczekuje na zapowiadane informacje.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2016-04-25 16:44:01
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk