Zawartość

Bezpieczeństwo obsługi dźwigów. Brak przepisów BHP

Data: 
2016-06-10
  • Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Rozwoju z prośbą o pilne uregulowanie kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi.
  • Problematykę tę regulowały do niedawna przepisy rozporządzenia Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi. P
  • rzepisy te zostały uchylone z dniem 1 marca 2013 r., jednak nie wprowadzono nowej regulacji prawnej. Luka prawna stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników.

Obecnie brakuje regulacji zapewniającej bezpieczne i higieniczne warunki pracy pracownikom zatrudnionym przy obsłudze żurawi, w tym w szczególności obejmującej tak podstawowe kwestie jak maksymalne normy czasu pracy, czy sposób dokumentowania przebiegu pracy przy obsłudze urządzenia. Brak także regulacji w zakresie standardowego wyposażenia kabiny żurawia.

Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił, że prawo pracownika do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest zagwarantowane w Konstytucji i przysługuje każdemu, nie tylko pracownikowi. Prawo to zostało zaliczone do podstawowych zasad prawa pracy.

 

AKTUALIZACJA za rok 2018: projekt jest nadal procedowany, ostatnia midyfikacja nastąpiła w maju 2018 r., znajduje się w przechowalni RCL do końca kwietnia 2019 r.

AKTUALIZACJA za rok 2019: 16 lutego 2019 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących ( Dz.U. z 2018r., poz.2147), z wyjątkiem:

  • § 20 (wyposażenie kabiny) i § 21 (oświetlenie na terenie pracy żurawia przy ograniczonej widoczności), które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 16 maja 2019 r.,
  • § 22 (montaż windy lub innego urządzenia ułatwiającego dotarcie do kabiny żurawia usytuowanej na wysokości równej 80 m lub większej), który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 16 listopada 2019 r.

Tym samym zakończył się okres w którym sam brak tworzył istotne zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników.

III.7050.2.2016

Galeria

  • Dwa żółte dźwigi z kabinami

    Dźwigi
Autor informacji: K@leta_Katarzyna
Data publikacji: 2016-06-14 09:08:37
Osoba udostępniająca: K@leta_Katarzyna
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2021-03-27 10:33:07 Bezpieczeństwo obsługi dźwigów. Brak przepisów BHP Agnieszka Jędrzejczyk