Biuletyn Informacji Publicznej RPO

25 sierpnia WSA w Warszawie będzie rozpoznawał skargi na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie Idea Banku

Data:

25 sierpnia 2021 r. WSA w Warszawie będzie rozpoznawał skargi na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie Idea Banku.

Sprawa przymusowej restrukturyzacji Idea Banku budzi duże kontrowersje. Decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w tej sprawie może uniemożliwić obligatariuszom GetBack zaspokojenie ich roszczeń w postępowaniu sądowym prowadzonym przeciwko Idea Bank S.A. W sprawie tej Rzecznik Praw Obywatelskich zwracał się do Prezesa BFG.

Na decyzję BFG skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożyli obligatariusze GetBack. Posiedzenie (niejawne), na którym skargi te zostaną rozpoznane zaplanowane jest na środę, 25 sierpnia 2021 r. Rzecznik Praw Obywatelskich będzie w dalszym ciągu śledził przebieg postępowań sądowych w sprawie Idea Banku.

V.7106.6.2018

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa