Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kamilla Dołowska

Dyrektorka Zespołu Prawa Cywulnego w Biurze RPO.

W 1993r. ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1997 r. ukończyła aplikację sądową i zdała egzamin sędziowski. W 2001 r. ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski.

W latach 2002-2010 pełniła funkcję Dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Spraw Mieszkaniowych w BRPO, a od 2011 r. jest Dyrektorem Zespołu Prawa Cywilnego; specjalizuje się w prawie mieszkaniowym.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk