Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Polish revisions for Konferencja „Zatrudnienie osób pozbawionych wolności – szansa na zmianę”

Wersja Operacje
10/27/2020 - 12:51 przez Mariusz Masłow…

Bieżąca wersja
10/27/2020 - 12:51 przez Mariusz Masłow…

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP