Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ochrona danych osobowych biegłych sądowych. MS nie odpowiada RPO. Interwencja u premiera

Data:
  • Biegły sądowy składa fakturę albo rachunek, którego jeden egzemplarz trafia do akt sprawy - wraz ze znajdującymi się tam danymi osobowymi
  • Przy jednoosobowej działalności gospodarczej dane te mogą pokrywać się z adresem zamieszkania, a to może rodzić określone zagrożenia
  • Rzecznik Praw Obywatelskich od kilku lat zwracał resortowi sprawiedliwości uwagę na ten problem - ale bez odpowiedzi. Teraz Marcin Wiącek prosi o interwencję premiera Mateusza Morawieckiego

RPO w ostatnich kilku latach wielokrotnie kierował postulat pilnego uchwalenia kompleksowej ustawy o biegłych sądowych. Chodzi o zapewnienie obywatelom właściwej gwarancji prawa do sądu, wynikającej ze standardu z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.

W tym kontekście Rzecznik zwrócił uwagę MS na dodatkową kwestię. Chodziło o skargę lekarza - specjalisty medycyny sądowej, który przedstawił problem przestrzegania ochrony danych osobowych biegłych sądowych w postępowaniu karnym. Wskazał na praktykę polegającą na tym, że po wykonanej czynności biegły składa fakturę albo rachunek w dwóch egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz trafia do akt sprawy (wraz z umieszczonymi w nim danymi osobowymi). W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej dane te mogą pokrywać się z adresem zamieszkania, co może rodzić określone zagrożenia.

Rzecznik wiele razy występował do Ministra Sprawiedliwości (ostatnio  4 listopada 2021 r.  i 15 lutego 2021 r.). W tych pismach, wzywających ministra do odpowiedzi, Rzecznik informował o ustawowym obowiązku jej udzielenia. Wynika on z art. 15 ust. 2 zd. 1 ustawy o RPO, zgodnie z którym „każdy organ otrzymujący wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich zobowiązany jest do udzielenia na nie odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni”.

RPO prosi premiera o wyjaśnienie tej sprawy, a także spowodowanie udzielenia odpowiedzi.

VII.522.4.2018

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MS
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski