Biuletyn Informacji Publicznej RPO

V.053.10.2022

V.053.10.2022

Data złożenia petycji
Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję
Autor nie wyraził zgody na publikację danych
Przedmiot petycji

Zmiana zasad wystawiania zleceń na niektóre świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

Sposób załatwienia petycji: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

Czy petycja wielokrotna?
NIE
Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data:
Operator: Monika Okrasa
Data:
Operator: Monika Okrasa