Biuletyn Informacji Publicznej RPO

dr hab. Wojciech Brzozowski, prof. UW

Powołany na stanowisko Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich 1 stycznia 2023 r.

Zakres zadań Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich Wojciecha Brzozowskiego

Doktor habilitowany nauk prawnych (2017), profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 2020), kierownik Zakładu Prawa Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji UW (od 2017). Na Uniwersytecie Warszawskim prowadzi wykłady z praw człowieka. Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020–2023. 

Specjalizuje się w prawach człowieka, prawie konstytucyjnym i wyznaniowym. Jest autorem ponad stu publikacji w renomowanych wydawnictwach krajowych i zagranicznych, w tym monografii poświęconych bezstronności światopoglądowej władz publicznych oraz niezależności konstytucyjnego organu państwa. Jest także współautorem cieszącego się powodzeniem podręcznika do praw człowieka (trzy wydania, ostatnie w 2021 r.).

Wygłosił wiele wystąpień na konferencjach w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. na uniwersytetach we Włoszech, Francji, Niemczech, Bułgarii i Chile. Prowadził ponadto zajęcia na uniwersytetach w Hiszpanii, Ukrainie, Słowenii i Meksyku. Odbył staże badawcze na Università degli Studi Milano-Bicocca (Włochy) oraz w Centre for Advanced Study Sofia (Bułgaria). Był też jedną z dwóch osób kierujących polską częścią międzynarodowego projektu badawczego EXCEPTIUS: Exceptional Powers in Times of SARS-CoV-2, dotyczącego odpowiedzi władz publicznych krajów europejskich na pandemię COVID-19.

Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego oraz członkiem zarządu międzynarodowej grupy badawczej Observatory on Religious Freedom in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights. Należy też do International Consortium for Law and Religion Studies oraz International Society of Public Law. 

W latach 2013–2017 był zatrudniony na stanowisku eksperta ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. 

W 2022 został powołany przez Rzecznika Praw Obywatelskich do składu Komitetu Ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. 
 

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Opis: Dochodzi informacja o członkostwie w Komisji Antydyskryminacyjnej na UW
Operator: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP