Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nie żyje prof. Adam Zieliński. Jeden z najwybitniejszych polskich prawników. RPO w latach 1996-2000

Data:
  • 14 listopada 2022 roku w wieku 91 lat zmarł prof. dr hab. Adam Zieliński, Rzecznik Praw Obywatelskich III kadencji (1996-2000). O śmierci Profesora poinformowała Rodzina Zmarłego.
  • Żegnamy Pana Profesora z wielkim smutkiem. Będzie nam bardzo brakowało Jego mądrości, serdeczności i wsparcia, którymi służył nieustannie Obywatelom i naszemu urzędowi. 
  • Idea praw człowieka była naszą wspólną pasją. 

Prof. dr hab. Adam Zieliński był wybitnym prawnikiem i znawcą prawa cywilnego, Rzecznikiem Praw Obywatelskich w latach 1996-2000 i Prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 1982-1992.

Urodził się 28 czerwca 1931 r. w Pruszkowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1968 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, w 1975 r. doktora habilitowanego, a w 1989 r. profesora zwyczajnego. W latach 1955-1961 sędzia Sądu Powiatowego dla m. st. Warszawy, 1961-1982 - sędzia Sądu Okręgowego dla m. st. Warszawy.

W 1970 r. objął funkcję dyrektora departamentu prawnego, a w latach 1994-1995 sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W latach 1982 -1992 był sędzią i Prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Był członkiem Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (1994 r.), Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (1976-1984, 1986-1989, sekretarz w latach 1976-1984), Zrzeszenia Prawników Polskich (1954 r.). W latach 1986-1990 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Głównego Związku Prawników Polskich. W latach 1989-1991 został Posłem Sejmu kontraktowego.

Był także członkiem Komitetu Praw Człowieka przy Organizacji Narodów Zjednoczonych (1985-1988) oraz Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1996-1997 był członkiem Izby Praw Człowieka w Bośni i Hercegowinie.

W latach 1996-2000 r. Rzecznik Praw Obywatelskich. Jako RPO podpisał porozumienie United Nations Development Programme w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podpisał również porozumienie z Regionalnym Biurem na Europę i Kraje WNP Programu Narodów Zjednoczonych ds. rozwoju o współpracy mające na celu udzielanie pomocy krajom Europy Środkowej i Wschodniej w tworzeniu instytucji ochrony praw człowieka. W 1999 r. został wiceprezydentem European Ombudsman Institute. Był pracownikiem Instytutu Prawa Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim w 1970 r. oraz dwukrotnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski w 1978 r. oraz w 1984 r.

Był członkiem zespołów redakcyjnych czasopism prawniczych jak "Państwo i Prawo" oraz "The International Ombudsman Yearbook".

Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych, popularno - naukowych oraz książek głównie z zakresu prawa i postępowania cywilnego oraz prawa administracyjnego, m. in.: "O nowym kodeksie rodzinnym i opiekuńczym" (1965), "Ochrona roszczeń pracowników w sądowym postępowaniu cywilnym" (1969), "Sądownictwo opiekuńcze w sprawach małoletnich" (1975). Był współautorem komentarza do kodeksu postępowania administracyjnego oraz kodeksu postępowania cywilnego.

Będziemy pamiętać Pana Profesora jako wybitnego prawnika, popularyzatora praw człowieka, niezwykle zasłużonego nauczyciela akademickiego i działacza społecznego. Był z nami cały czas, doradzał, brał udział w seminariach, ostatnio w październikowym posiedzeniu Kapituły Nagrody RPO im. Pawła Włodkowica. Zawsze serdeczny, kompetentny, przygotowany. Tak naprawdę nigdy nie przestał czuć się Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Idea praw człowieka była Jego pasją. Naszą wspólną pasją.

Rodzinie i Najbliższym Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia,
Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek oraz pracownicy Biura RPO

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji: 2022-11-15 09:49:19
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data: 2022-11-25 14:19:27
Opis: Dodano informację o uroczystościach pogrzebowych
Operator: Monika Okrasa
Data: 2022-11-15 10:55:25
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik

Zobacz także