Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich otworzył punkt przyjęć interesantów w Szczecinie

Data:
Tagi: kalendarium

3 listopada 2022 r. RPO Marcin Wiącek otworzył punkt przyjęć interesantów w Szczecinie. Ułatwi to dostęp do Rzecznika Praw Obywatelskich mieszkańcom miasta i okolic. Będą oni mogli zgłosić swoją sprawę bezpośrednio prawnikowi Biura RPO.

Jest to kolejny punkt otwarty po zawieszeniu osobistych przyjęć interesantów spowodowanym pandemią. Od września spotkania z pracownikami BRPO są już możliwe w Bydgoszczy, Koszalinie, Krakowie, Lublinie i Wałbrzychu.

Rzecznik ma poza Warszawą trzy Biura Pełnomocników Terenowych (w Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu), a w kolejnych miastach organizuje punkty przyjęć interesantów, do których w wyznaczonych dniach przyjeżdżają prawnicy Biura RPO, by przyjmować skargi i udzielać informacji.

W trakcie wizyty w Szczecinie Marcin Wiącek rozmawiał z przedstawicielami władz samorządowych Województwa Zachodniopomorskiego członkinią Zarządu Województwa Anną Bańkowską oraz wiceprzewodniczącą Sejmiku Teresą Kaliną. W spotkaniu wzięli udział również dyrektorka Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Magdalena Pieczyńska i dyrektor Wydziału Prezydialnego Urzędu Marszałkowskiego Łukasz Urbański oraz dyrektorka Zespołu ds. Prezydialnych i Zrównoważonego Rozwoju w Biurze RPO Anna Grzelak.

Briefing prasowy

W konferencji prasowej zorganizowanej w związku z otwarciem Punktu Przyjęć Interesantów RPO wzięli udział RPO Marcin Wiącek, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Teresa Kalina i członkini Zarządu Województwa Anna Bańkowska.

Rzecznik przypomniał, że zgodnie z Konstytucją każdy może złożyć skargę do RPO jeżeli uważa, że władza naruszyła jego wolności i prawa. Zwrócił uwagę, że taka skarga jest pozbawiona formalności i można ją złożyć w dowolnej postaci - zadzwonić na infolinię, napisać list, wypełnić formularz internetowy.

- Wiele osób czuje potrzebę osobistej rozmowy, spojrzenia w oczy i wykrzyczenia swojego problemu, swoich zarzutów względem władzy – zaznaczył Rzecznik tłumacząc dlaczego powstają punkty przyjęć interesantów RPO oddalone od Warszawy i Biur Terenowych RPO.

- Na początek raz w miesiącu, w każdy pierwszy czwartek miesiąca, będzie tuta obecny pracownik Biura Rzecznika z którym będzie można porozmawiać, zgłosić mu swoją sprawę – mówił rzecznik i zapowiedział, że jeśli zapotrzebowanie będzie duże, to liczba dyżurów może się zwiększyć.

- Zachęcam wszystkich mieszkańców Szczecina i okolic, aby korzystali ze wsparcia Rzecznika. – mówił Marcin Wiącek i podkreślił, że RPO i pracownicy Biura są po to, aby służyć wszystkim ludziom radą i pomocą w sporze o ochronę praw i wolności człowieka z państwem.

RPO podziękował też społeczności samorządowej Szczecina za wsparcie w realizacji tego pomysłu.

Anna Bańkowska z Zarządu Województwa poinformowała, że otwarty punkt to już drugi punkt przyjęć interesantów w województwie – pierwszy funkcjonuje w Koszalinie. Zaprosiła również Rzecznika do wizyt lokalnych i spotkań w terenie z mieszkańcami województwa.

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Teresa Kalina w imieniu mieszkańców podziękowała Rzecznikowi za otwarcie punktu i współpracę.

Pytania dziennikarzy dotyczyły przede wszystkiej trudnej sytuacji ekonomicznej w Polsce. Rzecznik zwrócił uwagę, że faktycznie wiele skarg trafiających do biura RPO dotyczy problemów społecznych związanych ze wzrostem kosztów życia.

- Wielu obywateli zwraca się do RPO w poczuciu bezradności z powodu, że nie mogą żyć na takim poziomie jak wcześniej – mówił Rzecznik wskazując na dominujące problemy wynikające ze skarg.

Marcin Wiącek tłumaczył, że w związku z wpływającymi skargami pozostaje w dialogu z organami władzy publicznej i apeluje, aby tworzyć więcej rozwiązań, które mogłyby wesprzeć obywateli w przejściu tego trudnego okresu. Przedstawił również najistotniejsze wystąpienia dotyczących bieżących problemów.

 

Po konferencji prasowej RPO Marcin Wiącek wziął udział w sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z udziałem uczniów szkół średnich.

 

Punkt Przyjęć Interesantów RPO w Szczecinie

Gdzie?

W siedzibie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Mickiewicza 41 (parter)

Kiedy?

W każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 10:00-15:00 (3 listopada wyjątkowo w godz. 11:00-15:00)
Dni przyjęć w 2022 r.: 3 listopada w godz. 11:00-15:00, 1 grudnia w godz. w godz. 10:00-15:00.

Kto może przyjść?

Każdy, kto chce omówić swoją sprawę z prawnikiem z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Jakimi sprawami zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich? Jak może pomóc RPO?

Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, albo że jest nierówno traktowany przez innych, np. z powodu wieku albo płci. W takich i podobnych sytuacjach wystarczy napisać albo zadzwonić na bezpłatną infolinię do RPO. Wniosek jest prosty, a w razie potrzeby pracownicy Biura Rzecznika pomogą w jego napisaniu. Wniosek do Rzecznika jest bezpłatny UWAGA! Rzecznik nie zastępuje sądu. Nie jest adwokatem czy radcą prawnym, który napisze pismo w sprawie.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Opis: Rozszerzono relację ze spotkania z prawnikami.
Operator: Krzysztof Michałowski
Data:
Opis: Dochodzi opis spotkania z prawnikami
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Zamieszczono relację z rozmowy w Radiu Plus
Operator: Maciej Kuczyński
Data:
Opis: Dochodzą zdjęcia i relacja z sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Operator: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski