Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla RPO powołał Zespół Problemowy do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska

Wersja Operacje
10/10/2022 - 13:20 przez Krzysztof Mich…

Dochodzą zdjęcia wręczenia aktów powołania

Bieżąca wersja
10/07/2022 - 11:23 przez Krzysztof Mich…

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Opis: Dochodzą zdjęcia wręczenia aktów powołania
Operator: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski