Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Dostępność to równe szanse dla wszystkich. 10 lat Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce (Wideo)

Wersja Operacje
09/19/2022 - 12:11 przez Krzysztof Mich…

Dochodzi ulotka o dostępności

Bieżąca wersja
09/15/2022 - 12:29 przez Krzysztof Mich…

Autor informacji: Dyrektor Centrum Projektów Społecznych
Data publikacji: 2022-09-16 06:27:12
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data: 2022-09-20 10:03:23
Opis: Dochodzi ulotka o dostępności
Operator: Krzysztof Michałowski