Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Kontrowersje wokół podręcznika „Historia i Teraźniejszość”. Odpowiedź Ministra Edukacji i Nauki na wystąpienie RPO

Wersja Operacje
09/30/2022 - 14:04 przez Krzysztof Mich…

Dochodzi odpowiedź MEiN

Bieżąca wersja
08/26/2022 - 14:24 przez Krzysztof Mich…

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MEiN
Operator: Krzysztof Michałowski