Biuletyn Informacji Publicznej RPO

COVID-19. Rzecznik pytał o nadmiarowe zgony - wciąż nie dostał odpowiedzi MZ 

Data:
  • Wobec nadmiarowej liczby zgonów w Polsce w ostatniej fali pandemii Rzecznik Praw Obywatelskich w styczniu 2022 r. wystąpił do resortu zdrowia    
  • Do dziś nie dostał odpowiedzi. Dlatego Marcin Wiącek ponownie zwraca się w tej sprawie do ministra Adama Niedzielskiego 

17 stycznia 2022 r. Rzecznik zwrócił się do MZ o stanowisko  w sprawie alarmującej liczby zgonów z powodu COVID-19.  Oficjalna liczba zmarłych przekroczyła wtedy 100 tys. 

W ówczesnej fali pandemii w Polsce było kilka razy więcej zgonów niż w krajach zachodnich. W Bułgarii było ich ponad 12 na milion mieszkańców, a w Polsce - 11,8 na milion. W Niemczech wskaźnik ten wyniósł zaś 3,2, a w Wlk. Brytanii, która biła rekordy pod względem dziennej liczby zakażeń, mniej niż 2.  

Przedstawione przez RPO dostępne analizy uwidoczniły zwiększoną umieralność na COVID-19 w porównaniu z innymi krajami. Problem jest złożony oraz zakorzeniony w słabości i niewydolności systemu opieki zdrowotnej. 

Pandemia uwypukliła bowiem wady, z którymi system zmaga się od lat. Oprócz wymagań związanych z pandemią musiał się on mierzyć także z nierozwiązanymi dotychczas i nawarstwiającymi się problemami, m.in. kadrowymi, niedofinansowania, zaopatrzeniem w sprzęt czy dostępnością świadczeń. 

Za szczególnie niepokojące RPO uznał wysoką śmiertelność pacjentów z COVID-19 leczonych na oddziałach intensywnej terapii . Według niepotwierdzonych informacji np. w szpitalu w Raciborzu dla chorych na koronawirusa  spośród setek chorych, którzy byli tam podłączeni do respiratora, tylko kilku opuściło placówkę; reszta zmarła.

Wobec braku odpowiedzi resortu, Rzecznik ponownie zwraca się do ministra w tej sprawie. Prosi zwłaszcza o wskazanie, czy resort prowadzi, bądź planuje prowadzić, oficjalnie dostępny rejestr, który pokazywałyby efekty leczenia w odniesieniu do całej medycyny, w tym intensywnej terapii z wyszczególnieniem śmiertelności chorych z COVID-19 leczonych na intensywnej terapii.

V.7018.38.2022

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MZ
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski