Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Dostawa deduplikatorów wraz z wdrożeniem, nr sprawy: BDG-WZP.261.10.2020

Wersja Operacje
11/02/2020 - 09:33 przez Marek Tenerowicz

Bieżąca wersja
10/23/2020 - 10:32 przez Marek Tenerowicz

10/09/2020 - 08:39 przez Marek Tenerowicz

09/30/2020 - 13:48 przez Marek Tenerowicz

Autor informacji: Wydział Zamówień Publicznych
Data publikacji: 2020-09-30 13:47:11
Osoba udostępniająca: Marek Tenerowicz
Data: 2021-11-20 18:10:08
Operator: Marek Tenerowicz
Data: 2020-10-23 10:32:56
Operator: Marek Tenerowicz
Data: 2020-10-09 08:39:16
Operator: Marek Tenerowicz
Data: 2020-09-30 13:48:35
Operator: Marek Tenerowicz