Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dostawa deduplikatorów wraz z wdrożeniem, nr sprawy: BDG-WZP.261.10.2020

Data:
Tagi: bip

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa dwóch, jednakowych, fabrycznie nowych deduplikatorów do budynków Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (wraz z wniesieniem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego) zlokalizowanych przy al. Solidarności 77 i ul. Długiej 23/25 w Warszawie, wraz z wdrożeniem oraz prezentacją podstawowych funkcjonalności i obsługi deduplikatorów dla pracowników Wydziału Informatyki w siedzibie Zamawiającego.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Zamówień Publicznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Marek Tenerowicz
Data:
Operator: Marek Tenerowicz
Data:
Operator: Marek Tenerowicz
Data:
Operator: Marek Tenerowicz
Data:
Operator: Marek Tenerowicz