Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych

Data:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 6 (sześciu) fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych do budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (wraz z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego) zlokalizowanego przy al. Solidarności 77 w Warszawie i ul. Długiej 23/25 w Warszawie (oba obiekty posiadają dźwig osobowy) wraz z instalacją i przyłączeniem urządzeń do funkcjonującego u Zamawiającego systemu wydruku.

 

Działając na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, mając na uwadze ust. 2, pkt. 4 wzoru protokołu postępowania, jak również biorąc pod uwagę pkt. II 6. ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający informuje, iż szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 163 491,87 zł

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Zamówień Publicznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Marek Tenerowicz
Data:
Operator: Marek Tenerowicz
Data:
Operator: Marek Tenerowicz
Data:
Operator: Marek Tenerowicz
Data:
Operator: Marek Tenerowicz
Data:
Operator: Mateusz Saczywko