Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na stanowisko Dyrektora Zespołu „Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur” w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Opis: Zmiana terminu przysyłania aplikacji na 15.09.2018
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Opis: Zmiana nazwy adresu strony internetowej
Operator: Mariusz Masłowiecki
Data:
Opis: Publikacja ogłoszenia
Operator: Mariusz Masłowiecki