Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na stanowisko w Biurze Pełnomocnika Terenowego w Gdańsku w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Opis: Przedłużenie obowiązywania ogłoszenia z 4 na 5 kwietnia
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Opis: Przedłużenie terminu składania ofert do 4 kwietnia 2018 r.
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk