Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach

Data:
Autor informacji: Mariusz Masłowiecki
Data publikacji: 2016-11-07 10:47:32
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-11-20 15:23:37
Opis: Dodanie zestawienia petycji za rok 2020
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2020-06-18 14:47:28
Opis: Dodanie informacji zbiorczej za rok 2019
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-06-18 13:30:47
Opis: Dodanie zbiorczej informacji za rok 2018
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2018-06-27 16:37:15
Opis: Dodanie zestawienia petycji za rok 2017
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2017-05-29 14:29:16
Opis: Dodane roczne zestawienie petycji za rok 2016
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk