Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Opis: Dochodzi informacja o petycjach załatwionych w 2022 r.
Operator: Krzysztof Michałowski
Data:
Opis: dochodzi informacja za rok 2021
Operator: Monika Okrasa
Data:
Opis: Dodanie zestawienia petycji za rok 2020
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Opis: Dodanie informacji zbiorczej za rok 2019
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Opis: Dodanie zbiorczej informacji za rok 2018
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk