Dziennikarka nie mogła zebrać materiałów nt. cudzoziemców. Pismo RPO do białostockiej policji

Data:
  • Dziennikarce jadącej za autobusem z zatrzymanymi cudzoziemcami policja faktycznie uniemożliwiła wykonywanie obowiązków
  • Została zatrzymana - ok. 12 km od strefy obowiązywania stanu wyjątkowego - wobec „możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na jechaniu za pojazdami Straży Granicznej”
  • W opinii RPO mogło dojść do naruszenia Prawa prasowego, które zakazuje utrudniania prasie zbierania krytycznych materiałów

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poprosiło komendanta wojewódzkiego policji w Białymstoku nadinsp. Roberta Szewca o informacje w tej sprawie.

Z doniesień medialnych RPO dowiedział się  o interwencji Policji wobec dziennikarki „Faktu”. Agnieszka Kaszuba zbierała  informacje do materiału o sytuacji cudzoziemców w pobliżu granicy polsko-białoruskiej. Cudzoziemcy mieli zostać zatrzymani przez Straż Graniczną nieopodal Zalewu Siemianówka, a następnie trzymani przy budynku straży w Michałowie.

Obecna tam dziennikarka relacjonowała o „dobywających się krzykach i płaczu” z grupy otoczonej przez uzbrojonych funkcjonariuszy. Następnie dziennikarka podążyła za autobusem, który zabrał cudzoziemców.

Jej samochód został jednak zatrzymany przez policjantów w związku z „możliwością popełnienia przestępstwa polegającego na jechaniu za pojazdami Straży Granicznej”. Interwencja zakończyła się wymierzeniem mandatu za brak trójkąta ostrzegawczego.

Jak relacjonowała dziennikarka, została ona zatrzymana ok. 12 km od strefy obowiązywania stanu wyjątkowego. Interwencja, która trwała prawie godzinę, uniemożliwiła jej zebranie materiału prasowego.

W świetle tej informacji mogło zatem dojść do naruszenia przepisów ustawy z 6 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Zgodnie z jej art. 6 ust. 4  nie wolno utrudniać prasie zbierania krytycznych materiałów prasowych. Przepis ten dotyczy wszystkich organów państwowych, w tym Policji.

Praca dziennikarzy jest praktyczną realizacją ustrojowej funkcji prasy, której ustawa zasadnicza gwarantuje wolność (art. 14 Konstytucji). Wolność prasy warunkuje zaś efektywne korzystanie przez obywateli z prawa dostępu do niezależnej informacji (art. 54 Konstytucji).

Wyjaśnienie sprawy jest konieczne z uwagi na powzięte, w świetle art. 8 ustawy o RPO, wątpliwości co do należytego poszanowania praw obywatelskich.

VII.564.91.2021

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2021-09-29 11:18:37
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2021-10-08 13:51:29
Opis: Dochodzi odpowiedź policji
Operator: Łukasz Starzewski