Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Ograniczenie udziału ławników w orzekaniu łamie Konstytucję - RPO do MS. Resort: nie ma powodów do zmian

Wersja Operacje
08/12/2021 - 14:08 przez Łukasz Starzewski

Dochodzi odpowiedź MS

Bieżąca wersja
07/13/2021 - 12:42 przez Łukasz Starzewski

Dochodzi odpowiedź MS

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2021-07-13 08:59:29
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2021-08-12 14:08:01
Opis: Dochodzi odpowiedź MS
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2021-07-13 12:42:36
Opis: Dochodzi odpowiedź MS
Operator: Łukasz Starzewski

Zobacz także