Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Czynsz zasądzony od dziecka, które mieszkało gdzie indziej. Skarga nadzwyczajna RPO uwzględniona przez SN

Wersja Operacje
12/06/2021 - 13:57 przez Łukasz Starzewski

Dochodzi informacja o uwzględnieniu skargi RPO

Bieżąca wersja
04/19/2021 - 12:34 przez Dagmara Derda

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi informacja o uwzględnieniu skargi RPO
Operator: Łukasz Starzewski