Biuletyn Informacji Publicznej RPO

13. Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci” pod Patronatem Honorowym RPO

Data:
Tagi: Patronaty

13. Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci” organizowana przez Fundację Dajemy Dzieciom SIłę została objęta Patronatem Honorowym RPO.

Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie-dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci” to największe w Polsce wydarzenie na temat przeciwdziałania przemocy wobec małych dzieci do 6. r. ż., organizowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę od 2008 roku.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, skierowana jest do profesjonalistów - przedstawicieli instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz rodzin z małymi dziećmi, psychologów, przedstawicieli sektora ochrony zdrowia (pielęgniarek, lekarzy, położnych), pomocy społecznej (pracowników socjalnych, asystentów rodzin), wymiaru sprawiedliwości (policjantów, sędziów, kuratorów) oraz przedstawicieli edukacji (nauczycieli przedszkolnych i żłobkowych, pedagogów).

Każdego roku gromadzi ponad 400 profesjonalistów, którzy uczestniczą w wykładach oraz panelach dyskusyjnych prowadzonych przez polskich i zagranicznych specjalistów.

Podczas Konferencji omawia się tematy związane z profilaktyką krzywdzenia małych dzieci, wspieraniem rodziców w tworzeniu bliskiej relacji z dzieckiem, wczesną interwencją w przypadku pojawienia się trudności wychowawczych czy emocjonalnych w okresie okołoporodowym. Prezentowane są zagadnienia związane ze złożoną sytuacją rodziny, także z grup wysokiego ryzyka krzywdzenia małych dzieci – będących w konflikcie okołorozwodowym, z depresją, sytuacjach kryzysowych w rodzicielstwie, z zaburzeniami przywiązania.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik