Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich

Wersja Operacje
06/21/2022 - 10:09 przez Krzysztof Mich…

Zmiana dot. art. 3 ust. 6

Bieżąca wersja
05/18/2021 - 11:13 przez Agnieszka Jędr…

Autor informacji: Akt normatywny
Data publikacji: 2021-03-09 09:31:19
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data: 2022-07-07 11:51:09
Opis: Zmiana dot. art. 3 ust. 6
Operator: Krzysztof Michałowski
Data: 2021-05-18 11:13:35
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk