Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w Zakładzie Karnym w Kamińsku

Data
,

W dniach 7-9 maja 2024 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) przeprowadzili wizytację Zakładu Karnego w Kamińsku. 

Jej celem było sprawdzenie sposobu traktowania i warunków detencji osób pozbawionych wolności oraz przedstawienie rekomendacji, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur i innych form okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

Zakład Karny w Kamińsku jest jednostką penitencjarną dla mężczyzn – recydywistów penitencjarnych, osadzonych w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego i półotwartego. Ponadto w jednostce mogą być osadzani skazani poruszający się na wózku ortopedycznym. 

Pojemność jednostki wynosi 1281 miejsc. 

W czasie wizytacji przedstawiciele KMPT przeprowadzili wstępną rozmowę z Dyrektorem Zakładu Karnego w Kamińsku, dokonali oglądu wybranych przez siebie pomieszczeń i terenu zewnętrznego, przeprowadzili poufne rozmowy z osadzonymi i funkcjonariuszami, zapoznali się z wybraną dokumentacją oraz wykonali dokumentację fotograficzną. 

Szczegółowe informacje oraz rekomendacje KMPT zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

 

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński