Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w Schronisku dla Nieletnich w Szczecinie

Data
,

W dniach 10-12 sierpnia 2022 r. przedstawicielki Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadziły wizytację w Schronisku dla Nieletnich w Szczecinie. 

Celem wizytacji było sprawdzenie traktowania i warunków detencji nieletnich umieszczonych w placówce oraz rekomendowanie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem złego traktowania. Przedstawicielki KMPT przeprowadziły na osobności rozmowy z personelem oraz wychowankami, dokonały oglądu placówki, analizy wybranej dokumentacji oraz zapoznały się z wybranymi nagraniami z monitoringu.

Schronisko dla Nieletnich w Szczecinie jest schroniskiem zwykłym przeznaczonym dla chłopców. W schronisku w czasie wizytacji przebywało 9 wychowanków i funkcjonowała jedna grupa wychowawcza. Najmłodszy wychowanek przebywający w placówce miał 14 lat, natomiast najstarszy we wrześniu skończy 19 lat.

W placówce panowała pozytywna atmosfera, wizytujące nie odnotowały przypadków ograniczania kontaktów z osobami bliskimi (w tym spoza rodziny), przeciwnie w sytuacjach, w których istniała taka potrzeba podtrzymywano i inicjowano kontakt z rodzicami. Wychowankowie w większości pozytywnie wypowiadali się o kadrze placówki. 

Warunki bytowe w placówce były zróżnicowane. W Schronisku część pokoi w grupach wychowawczych (w tym pokoje w czynnej obecnie grupie wychowawczej) zostały odmalowane przez wychowanków, którzy samodzielnie budowali również meble w ramach zajęć stolarskich. Pomieszczenia wyremontowane są jasne i czyste. Odmiennie wyglądały natomiast pozostałe pomieszczenia, w tym mieszczące się na ostatniej kondygnacji węzeł sportowo-kulturalny.

W nieremontowanych częściach widać liczne zabrudzenia ścian, ubytki w ścianach, podłodze i drzwiach. Podobnie w łazience użytkowanych przez wychowanków konieczny jest remont. Według oświadczenia Dyrektorki placówki, taki remont planowany jest na wrzesień. Ponadto, placówka dysponuje bardzo dobrym kompleksem rekreacyjnym na terenie na zewnątrz budynku.

W ramach części zewnętrznej znajduje się boisko do piłki nożnej i koszykówki, miejsce do grillowania i palenia ogniska oraz znacznych rozmiarów basen ogrodowy. Na placu znajduje się również część zadaszona z ławkami umożliwiająca przebywanie na świeżym powietrzu również w czasie niekorzystnych warunków pogodowych. 

Wychowankowie podkreślali, że pozytywnym aspektem pobytu w Schronisku jest dobra oferta zajęć rekreacyjno-sportowych, a wychowawcy dbają (również w okresie wakacyjnym), by czas wolny spędzany był w kreatywny sposób.  

Szczegółowe informacje oraz rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2022-08-22 10:35:35
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data: 2023-01-05 09:12:49
Operator: Grażyna Kalisiewicz