Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Zakładzie Karnym w Rawiczu

Data
,

W dniach 21-24 listopada 2023 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur dokonali wizytacji Zakładu Karnego w Rawiczu. 

Pojemność Zakładu Karnego w Rawiczu wynosi 845 miejsc. Jest to jednostka typu zamkniętego przeznaczoną dla skazanych dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy i dla młodocianych. Posiada wydzielony oddział aresztu śledczego, a także oddział terapeutyczny przeznaczony dla skazanych z podgrupą P-1/t i M-1/t z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, w tym objętych programem terapii dla sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych oraz dla skazanych uzależnionych od innych niż alkohol substancji psychoaktywnych. 

Celem wizytacji, zgodnie z art. 19 OPCAT, było sprawdzenie sposobu traktowania osadzonych i warunków bytowych oraz rekomendowanie rozwiązań, które wzmocnią ochronę osadzonych przed ryzykiem tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz karania.

W czasie wizytacji przedstawiciele KMPT dokonali oglądu wybranych przez siebie pomieszczeń jednostki oraz terenu zewnętrznego. Ponadto, członkowie delegacji KMPT przeprowadzili rozmowy z osadzonymi i personelem jednostki oraz zapoznali się z wybraną dokumentacją.

Szczegółowe informacje oraz rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński