Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Zakładzie Karnym w Potulicach

Data
,

W dniach 8-12 maja 2023 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur wizytowali Zakład Karny w Potulicach , (dalej: Zakład, jednostka) ul. Aleja Parkowa 1 (woj. kujawsko-pomorskie).

Celem wizytacji, zgodnie z art. 19 OPCAT, było sprawdzenie sposobu traktowania i warunków pobytu osadzonych oraz rekomendowanie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur i innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

Zakład Karny w Potulicach jest jednostką penitencjarną typu zamkniętego, dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy. W Zakładzie znajdują się oddziały aresztu śledczego dla mężczyzn, zakład typu zamkniętego dla młodocianych, oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, a także oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu.

W jednostce osadza się także kobiety i mężczyzn podlegających leczeniu szpitalnemu w oddziale chorób zakaźnych (WZW) oraz oddziale leczenia gruźlicy.

Na terenie jednostki funkcjonuje także hala produkcyjna Hjort Knudsen Polen sp. z o.o., w ramach programu „Praca dla więźniów”. W wyniku tej inwestycji ok. 160 skazanych z zakładu karnego typu zamkniętego oraz oddziału półotwartego znajduje zatrudnienie odpłatne w przedsiębiorstwie meblowym. W hali produkcyjnej skazani zatrudnieni są w systemie pełnego konwojowania. Pierwszeństwo w zatrudnieniu odpłatnym mają skazani, którzy posiadają zasądzone zobowiązania finansowe wobec państwa.

Pojemność jednostki została określona na 1582 miejsca. Pierwszego dnia wizytacji w Zakładzie przebywało prawie 1400 osób.

Przedstawiciele KMPT przeprowadzili rozmowy z kierownictwem jednostki, dokonali oglądu wybranych przez siebie pomieszczeń, w tym m.in. cel, świetlic, dyżurek oddziałowych, pokojów wychowawców i psychologów, pól spacerowych, ambulatorium oraz oddziałów szpitalnych. Ponadto przeprowadzili poufne rozmowy z wybranymi przez siebie osadzonymi i personelem, dokonali analizy wybranych nagrań z monitoringu oraz zapoznali się z prowadzoną na miejscu dokumentacją (w tym dokumentacja medyczną i informacjami zgromadzonymi w Centralnej Bazie Osób Pozbawionych Wolności).

Szczegółowe wnioski oraz rekomendacje KMPT zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Opis: Załączono raport z wizytacji
Operator: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski