Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Zakładzie Karnym w Czarnem.

Data
,

W dniach od 4 lipca do 8 lipca 2022 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację Zakładu Karnego w Czarnem.

Jej celem było zbadanie sposobu traktowania osadzonych przebywających w jednostce penitencjarnej i warunków ich detencji, w celu wzmocnienia ochrony osób pozbawionych wolności przed ryzykiem tortur i innych form okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania albo karania.

W czasie pierwszego dnia wizytacji w jednostce przebywało 1468 osadzonych, w tym 42 tymczasowo aresztowanych. Oprócz obywateli Polski, w zakładzie karnym zostało osadzonych 12 cudzoziemców – obywateli Bułgarii, Niemiec, Gruzji, Litwy, Mołdawii, Holandii, Somalii, Serbii oraz Ukrainy. Wskazać należy, ze ponad 600 osadzonych jest zatrudnionych – odpłatnie oraz nieodpłatnie – na terenie jednostki i poza nią, najwięcej z nich w przedsiębiorstwie NEGRO i Windows 2000. 

Jednostka składa się z 4 oddziałów penitencjarnych. Jest przeznaczona dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy, z oddziałami zamkniętymi dla recydywistów penitencjarnych oraz półotwartym dla recydywistów penitencjarnych. Jest też oddział aresztu śledczego, terapeutyczny oraz dwa oddziały szpitalne (72 miejsca), na terenie jednostki znajduje się również szkoła. 

Warunki detencji były zróżnicowane. Na początku roku oddano do użytku pawilon D, który jest w stanie pomieścić 260 osadzonych. Cele są czteroosobowe oraz jedna trzyosobowa z przeznaczeniem dla osoby niepełnosprawnej. Przy nim powstało też boisko do zajęć sportowych, siłownia zewnętrzna oraz place spacerowe. Reszta budynków przeszła termomodernizację, planowane są kolejne inwestycje - w tym postawienie bliźniaczego do nowopowstałego budynku w miejscu pawilonu C.  

Od początku 2021 r. do dnia wizytacji w Zakładzie Karnym w Czarnem 34 – krotnie stosowano środki przymusu bezpośredniego. Monitoring z wybranych przypadków zostanie poddany analizie w siedzibie BRPO. Należy wskazać również, iż jednostka wyposażona jest w taser, dotychczas do jego użycia została przeszkolona 1 osoba. W chwili obecnej kolejnych 16 funkcjonariuszy przechodzi szkolenie w tym zakresie. 

Powyższe wnioski mają charakter wstępny. Dalsze obserwacje i rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, przedstawione zostaną w końcowym raporcie

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2022-07-13 13:44:12
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data: 2022-07-13 13:47:09
Operator: Grażyna Kalisiewicz