Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych przy KPP w Głogowie.

Data

W dniu 12 września 2022 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur  wizytował Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Głogowie położonej przy ul. Obrońców Pokoju 17.

Pomieszczenie posiada 14 miejsc. W trakcie wizytacji w placówce przebywały 3 osoby (w tym dwie były na czynnościach w odpowiednich organach, a jedna została umieszczona w trakcie wizytacji KMPT). Z uzyskanych informacji wynikało, że w 2022 r. (do dnia 11.09) w PdOZ umieszczono 1268 osób. 

Celem wizytacji KMPT, zgodnie z art. 19 OPCAT, było sprawdzanie sposobu traktowania osób zatrzymanych przebywających w placówce, w celu wzmocnienia, jeśli to niezbędne, ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem, a następnie przedstawianie rekomendacji właściwym władzom w celu poprawy traktowania oraz warunków osób zatrzymanych i zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, mając na uwadze odpowiednie standardy organizacji międzynarodowych.

Podczas oglądu osoby wizytujące zwróciły uwagę na to, że pomieszczenia w których przebywali zatrzymani były brudne, ściany popisane, a niektóre materace mocno wyeksploatowane. PdOZ nie dysponował odpowiednią ilością ubrań zastępczych (te który znajdowały się na stanie były zniszczone, a ich ilość niewystarczająca). 

Dodatkowo w celach nie udostępniono Regulaminu pobytu w pomieszczeniach oraz wykazu danych teleadresowych instytucji stojących na straży praw człowieka.

Ponadto, zgodnie z uzyskanymi informacjami, funkcjonariusze Policji, na żądanie zatrzymanego, informują o fakcie zatrzymania wskazane przez niego osoby trzecie (brak możliwości samodzielnego poinformowania przez osobę zatrzymaną).

Z uzyskanych informacji wynika również, że kontrola osobista przeprowadzana jest w sposób jednoetapowy z przysiadem.

Wśród problemów z jakimi boryka się placówka zauważono również problem systemowy, a mianowicie przed umieszczeniem w PdOZ badaniu lekarskiemu nie są poddawane wszystkie osoby zatrzymane. 

Powyższe wnioski mają charakter wstępny. Dalsze obserwacje i rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, przedstawione zostaną w końcowym raporcie. 
 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data:
Operator: Grażyna Kalisiewicz