Wizytacja KMPT w Areszcie Śledczym w Warszawie – Grochowie - rekontrola

Data
,

W dniach 17-19.11.2021 r. przedstawiciele KMPT przeprowadzili rekontrolę Aresztu Śledczego w Warszawie – Grochowie, której celem było sprawdzenie realizacji zaleceń wydanych w wyniku wizytacji Aresztu w dniach 30.07. – 01.08.2018 r.

Jak ustalili wizytujący, niektóre zalecenia zostały zrealizowane (kontrola osobista przeprowadzana jest dwuetapowo, badania lekarskie z zasady odbywają się bez obecności funkcjonariusza SW, poprawie uległo wyżywienie).

W dalszym ciągu aktualne pozostają zalecenia dotyczące warunków bytowych. Mimo starań dyrektora, wykonywane inwestycje i remonty pozwalają poprawić warunki jedynie na krótki czas. Problemem są wyeksploatowane budynki, przeciekający dach w niektórych pomieszczeniach, zawilgocone ściany w celach, zły stan higieniczny w dwóch łaźniach, zużyte materace. Cela, która wyznaczona została w Areszcie do osadzenia w niej osób z niepełnosprawnością również wymaga większego dostosowania do ich potrzeb.

 
Powyższe wnioski mają charakter wstępny. Dalsze obserwacje i rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, przedstawione zostaną w końcowym raporcie.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2021-11-22 14:50:14
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data: 2021-11-22 14:51:47
Operator: Grażyna Kalisiewicz