Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Areszcie Śledczym w Lublinie

Data
,

W dniach 8-10 maja 2024 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) przeprowadzili wizytację Aresztu Śledczego w Lublinie. 

Jej celem było sprawdzenie sposobu traktowania i warunków detencji kobiet oraz przedstawienie rekomendacji, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur i innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. 

Pojemność jednostki wynosi 1036 miejsc w 11 oddziałach mieszkalnych, spośród których 2 oddziały przeznaczone są dla kobiet. W czasie wizytacji w Areszcie przebywało ponad 138 kobiet.

Przedstawiciele KMPT przeprowadzili wstępną rozmowę z Zastępcą Dyrektora Aresztu Śledczego w Lublinie, dokonali oglądu wybranych pomieszczeń, przeprowadzili poufne rozmowy z osobami pozbawionymi wolności i funkcjonariuszami, zapoznali się z prowadzoną na miejscu dokumentacją i nagraniami monitoringu, a także sporządzili dokumentację fotograficzną.

Szczegółowe wnioski oraz rekomendacje KMPT zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji. 

 

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński