Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Areszcie Śledczym w Kielcach

Data
,

W dniach 22-25 kwietnia 2024 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) przeprowadzili wizytację Aresztu Śledczego w Kielcach. 

Jej celem było sprawdzenie sposobu traktowania i warunków detencji kobiet oraz przedstawienie rekomendacji, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur i innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. 

Pojemność jednostki wynosi 1063 miejsca, spośród których 103 przeznaczone są dla kobiet. W czasie wizytacji w Areszcie przebywało 106 kobiet.

Przedstawiciele KMPT przeprowadzili wstępną rozmowę z dyrektorem Aresztu Śledczego w Kielcach i jego zastępczynią, dokonali oglądu wybranych pomieszczeń, przeprowadzili poufne rozmowy z funkcjonariuszkami i funkcjonariuszami oraz z wybranymi kobietami pozbawionymi wolności i tymczasowo aresztowanymi, zapoznali się z prowadzoną na miejscu dokumentacją i nagraniami z monitoringu, a także sporządzili dokumentację fotograficzną.

Szczegółowe wnioski oraz rekomendacje KMPT zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji. 

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński