Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Areszcie Śledczym w Hajnówce

Data
,

W dniach 8-11 kwietnia 2024 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) przeprowadzili wizytację Aresztu Śledczego w Hajnówce.

Jej celem było sprawdzenie sposobu traktowania oraz warunków pobytu osadzonych oraz rekomendowanie rozwiązań, które przyczynią się do wzmocnienia ich ochrony przed ryzykiem wystąpienia tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz karania.

Areszt Śledczy w Hajnówce jest jednostką penitencjarną dla mężczyzn. Są w niej osadzane osoby tymczasowo aresztowane oraz skazani po raz pierwszy, odbywający karę w zakładzie karnym typu zamkniętego oraz półotwartego.

Pojemność jednostki wynosi 486 miejsc zakwaterowania, usytuowanych w dwóch pawilonach mieszkalnych. 

Przedstawiciele KMPT odbyli spotkania z dyrekcją jednostki, dokonali oglądu wybranych przez siebie pomieszczeń, m.in. cel mieszkalnych, ambulatorium, izb chorych. Przeprowadzili poufne rozmowy z wybranymi przez siebie osadzonymi i personelem oraz zapoznali się z prowadzoną na miejscu dokumentacją. 

Szczegółowe informacje oraz rekomendacje KMPT zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński