Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT ad hoc w Centrum Rejestracji Cudzoziemców w Dubiczach Cerkiewnych.

Data

Przedstawiciel KMPT przeprowadził wizytację w placówce SG w Dubiczach Cerkiewnych i działającym tam Centrum Rejestracji Cudzoziemców.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data:
Operator: Grażyna Kalisiewicz