Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Art. 139 - Prawo łaski

Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu.

CO TO ZNACZY?

To jedno z tradycyjnych uprawnień Prezydenta, które w Konstytucji nie zostało bliżej sprecyzowane. Konstytucja wyraźnie zastrzega jedynie, że prawo łaski nie może być stosowane wobec osób skazanych przez Trybunał Stanu.

Akt łaski jest to całkowite lub częściowe darowanie sprawcy skutków kary orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu. Nie jest to więc uchylenie wyroku ani uniewinnienie skazanego, a jedynie odnosi się do skutków wyroku sądowego.

Liczba wyników: 9