Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zwłoka KRRiT ws. koncesji dla TVN24 - niezrozumiała. RPO pisze do przewodniczącego Rady [AKTUALIZACJA] Odpowiedź przewodniczącego KRRiT

Data:
  • Przewlekłość postępowania KRRiT budzi poważne wątpliwości co do poszanowania praw wnioskodawcy oraz rzetelnego i sprawnego działania Rady jako organu konstytucyjnego
  • Złożenie wniosku o przedłużenie koncesji odpowiednio wcześnie przed jej wygaśnięciem ma na celu zagwarantowanie skorzystania z prawa do kontroli sądowej decyzji Rady
  • A przewlekłość prowadzi do utrudnień, których skutkiem może nawet być przerwanie emisji - bez możliwości uprzedniej kontroli sądowej
  • To zaś może naruszać konstytucyjnie gwarantowaną wolność działalności gospodarczej i negatywnie wpłynąć na wolność rozpowszechniania informacji oraz ich pozyskiwania przez obywateli
  • AKTUALIZACJA - Prezes KRRiT odpowiada 

- Nie jest zrozumiałe, skąd wynika półtoraroczna zwłoka w wydaniu decyzji KRRiT – pisze rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek do przewodniczącego Rady Witolda Kołodziejskiego. 

To ponowne już wystąpienie do  KRRiT w związku z opóźnieniem wydania decyzji w sprawie przedłużenia koncesji dla telewizji TVN24. Poprzednie RPO przekazał 12 lipca.

Od 17 miesięcy Rada analizuje złożony wniosek. Sprawa była wielokrotnie przedmiotem jej obrad. Prowadzi ona korespondencję z nadawcą, zleciła analizy prawne, także nadawca przesłał swoje analizy i opinie prawne. KRRiT spytała  też nadawcę o szczegóły fuzji AT&T Discovery.

W sytuacji, gdy od czasu uzyskania koncesji pierwotnej przez TVN 24 nie zmienił się ani stan prawny, ani stan faktyczny spółki, to wciąż spełnia ona przesłanki prawne warunkujące przedłużenie koncesji.

Oczywiście w sytuacji pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości Rada jest zobowiązana przeprowadzić odpowiednią analizę w ramach postępowania o wydanie koncesji. Jednakże obecna przewlekłość postępowania – szczególnie gdy Rada pojęła już próbę głosowania - budzi poważne wątpliwości co do poszanowania praw wnioskodawcy oraz prawidłowości działania rzetelnego i sprawnego działania Rady jako organu konstytucyjnego.

Przewlekłość ta prowadzi do naruszenia prawa strony do wydania decyzji w rozsądnym terminie. Złożenie odpowiednio wcześnie wniosku przed wygaśnięciem koncesji ma na celu również zagwarantowanie wnioskodawcy możliwości skorzystania z jego prawa do kontroli sądowej decyzji Rady w odpowiednim czasie.

Przewlekłość, niezależnie od ostatecznej decyzji, prowadzi tym samym do znaczących utrudnień, których skutkiem może nawet być przerwanie emisji - bez możliwości uprzedniej kontroli sądowej. To może zaś  naruszać nie tylko konstytucyjnie gwarantowaną wolność działalności gospodarczej (art. 22 Konstytucji), ale negatywnie wpłynie na wolność rozpowszechniania informacji oraz pozyskiwania przez obywateli informacji (art. 54 ust. 1 Konstytucji).

Z analizy praktyki działania KRRiT wynika, że w większości przypadków decyzja o rekoncesji dla stacji, która już ma licencję, jest prawie automatyczna, choć poprzedzona analizą. Ustawa o radiofonii i telewizji przyznaje prawo przedłużenia każdemu nadawcy, który złoży wniosek co najmniej rok przed upływem terminu ważności poprzedniej koncesji. Warunek ten został  przez TVN spełniony.

A w świetle opublikowanych ostatnio w "Dzienniku Gazecie Prawnej" informacji o wcześniejszych stanowiskach Rady, nie jest zrozumiałe, skąd wynika półtoraroczna zwłoka w wydaniu decyzji przez KRRiT w tej sprawie. Dotychczas zarejestrowany w Amsterdamie Polish Television Holding nie budził bowiem niepokoju Rady jako właściciel TVN i był przez regulatora traktowany jako podmiot unijny. Wdlug gazety, takie było również oficjalne stanowisko Rady, która w 2015 r. nie podjęła żadnych kroków, by powstrzymać sprzedaż udziałów amerykańskiemu holdingowi (Scripps), uznając że kontrolowanie spółki przez podmiot spoza EOG nie pozbawia spółki przymiotu osoby zagranicznej mającej siedzibę w państwie EOG, a co za tym idzie, nie podlega ona obowiązkowi uzyskania zezwolenia KRRiT. Stanowisko to było przez Radę podtrzymywane. Świadczy o tym fakt, że w ubiegłym roku, działająca w tym samym stanie prawnym jak i składzie co dzisiaj, KRRiT odnowiła koncesję naziemnego kanału TTV tego nadawcy

Rzecznik prosi przewodniczącego Witolda Kołodziejskiego o wyjaśnienia, zwłaszcza zaś o podanie przyczyn przewlekłości rozpoznania wniosku TVN.

Odpowiedź Przewodniczącego KRRiT 

W piśmie z dnia 16.08.2021 r. Przewodniczący KRRiT pisze: 

KRRiT prowadzi postępowanie koncesyjne na podstawie prawa obowiązującgo w Polsce, wnikliwie analizując strukturę własnościową spółki TVN S.A. w kontekście jej zgodności z art. 35 ustawy, określającym warunki uczestnictwa podmiotów zagranicznych w spółkach mających polską koncesję. Obecnie rozpatrywane są wnioski o koncesję na kolejny okres dla "TVN 24" i "TVN 7". Spółka TVN S.A. jest zależna od spółki holenderskiej, która jednocześnie jest zależna od podmiotu spoza EOG (spółki amerykańskiej).

W 2015 r. Scripps Networks Interactive nabył 52,7% akcji TVN S.A. KRRiT nie ustosunkowała się do tego, nie została podjęta żadna uchwała, stanowisko ani decyzja przewodniczącego. Pytanie przedstawicieli Scripps Networks Interactive o możliwość zawarcia transakcji pozostawiono bez odpowiedzi. Warto podkreślić, że członkowie KRRiT zdawali sobie sprawęz zagrożeń prawnych jakie niosła taka transakcja. Ponadto, analizy prowadzone w tamtym czasie dotyczyły art. 40a ustawy a nie art. 35 ustawy. Obecnie KRRiT posiada szereg pogłębionych interpretacji art. 35. Organ dysponuje również szerszą wiedzą w zakresie struktury właścicielskiej grupy Discovery. Powyższe materiały służą KRRiT do wypracowania stanowiska. 

KRRiT uczestniczy także w opiniowaniu procesu legislacyjnego, zmierzającego do nowelizacji art. 35 ustawy, ponieważ kształt przepisów może mieć wpływ na przedmiotowe postępowania. 

Sprawa wniosku spółki TVN S.A. o udzielenie koncesji na kolejny okres dla "TVN 24" wiele razy była tematem obrad KRRiT, ostatni raz 12 sierpnia br. kiedy to głosowania nie rozstrzygnięto. 

 

VII.716.23.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Paulina Modrzecka
Data:
Opis: Dodanie odpowiedzi Przewodniczącego KRRiT
Operator: Paulina Modrzecka
Data:
Opis: Dodanie odpowiedzi Przewodniczącego KRRiT
Operator: Łukasz Starzewski