Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Informacja z wizytacji Zespołu Wykonywania Kar w Zakładzie Karnym w Iławie

Data:

Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich z zespołu do spraw Wykonywania Kar, przeprowadzili w dniach 26-28 października 2022 r. wizytację w Zakładzie Karnym w Iławie. Jest to jednostka typu zamkniętego, przeznaczoną dla skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy oraz dla młodocianych.

Przedmiotem wizytacji było badanie poszanowania praw osadzonych w zakresie składania skarg, kontaktów ze światem zewnętrznym, stosowania środków przymusu bezpośredniego w związku z wprowadzonymi zmianami prawa.

Szczegółowe informacje z wizytacji w Zakładzie Karnym w Iławie przeprowadzonej w październiku 2022 r. oraz wnioski i zalecenia znajduje się w załączniku poniżej.

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu do spraw Wykonywania Kar
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski