Biuletyn Informacji Publicznej RPO

ZRPO Wojciech Brzozowski w mediach o przestrzeganiu praw osób zatrzymanych oraz o potrzebie zmian prawa w tym zakresie

Data:

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Wojciech Brzozowski był 11 kwietnia 2024 r. gościem audycji Radia TOK FM. Rozmowa dotyczyła Raportu Europejskiego Komitetu do spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) za 2022 rok.

– Członkami Komitetu CPT działającego w strukturach Rady Europy są bezstronni, niezależni eksperci z wielu dziedzin. Raport to bezcenne źródło wiedzy o problemach systemowych, które dotyczą Polski – podkreślił Wojciech Brzozowski. Dodał, że BRPO traktuje ten dokument jako wzmocnienie własnych wniosków.

– Zmiany legislacyjne, które są wyraźnie sygnalizowane w raporcie, wydają mi się czymś oczywistym – zaznaczył W. Brzozowski.
Mówił o problemach, które wymagają poprawy m.in. o procedurze zatrzymań i braku przepisów, które regulowałyby dostęp osoby zatrzymanej do adwokata, lekarza czy wykonania telefonu od samego początku pozbawienia wolności tj. od momentu zatrzymania. 

Podkreślił też absolutny zakaz stosowania tortur. – Zakaz tortur zapisany jest zarówno w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, jak i w art. 40 Konstytucji RP. To jest zakaz absolutny. Nigdy nie ma takiego interesu publicznego, który uzasadniałby stosowanie tortur. Zawsze jest inne wyjście – zaznaczył.

Wojciech Brzozowski przedstawił możliwe rozwiązania, które poprawiłyby przestrzeganie praw człowieka w miejscach zatrzymań. Mówił m.in. o wykonaniu zalecenia CPT, dotyczącego systematycznego nagrywania wszystkich przesłuchań policyjnych, także przesłuchań wstępnych.

Ważne linki:

Autor informacji: Renata Gilert-Gutt
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski