Biuletyn Informacji Publicznej RPO

ZRPO Valeri Vachev spotkał się warszawskimi radcami prawnymi i aplikantami radcowskimi

Data:

9 listopada 2022 r. zastępca RPO Valeri Vachev przyjął w Biurze RPO radców prawnych i aplikantów radcowskich z warszawskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych. W spotkaniu uczestniczyła również dyrektorka Zespołu ds. Prezydialnych i Zrównoważonego Rozwoju w BRPO Anna Grzelak.

Głównymi tematami spotkania były możliwości współpracy i wspierania działalności Rzecznika Praw Obywatelskich przez radców prawnych oraz możliwości rozwoju kariery zawodowej w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

W tym kontekście Valeri Vachev przedstawił strukturę BRPO oraz kompetencje poszczególnych zespołów, a także opowiedział o działaniach podejmowanych na rzecz zapewnienia należytej ochrony prawnej obywatelom w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Rozmowa dotyczyła też największych wyzwań, z którymi w ostatnim czasie musiał mierzyć się RPO, w szczególności w obszarze ochrony praw mniejszości w Polsce oraz równego traktowania kobiet. Dyskutowano również o wyzwaniach popandemicznych, w tym m.in. kwestii niekonstytucyjności obostrzeń wprowadzanych w Polsce i ich konsekwencji dla przedsiębiorców.

Uczestnicy spotkania omówili także bieżące sprawy, w których RPO występował do Krajowej Rady Radców Prawnych.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski